ჩვენი ვებსაიტები განკუთვნილია ჩვენი კომპანიის, პროდუქტებისა და სხვა სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის. ჩვენ ვცდილობთ გამოვაქვეყნოთ დადასტურებული, სრულყოფილი და თანამედროვე ინფორმაცია, რომელიც ყურადღებით არის მომზადებული და მუდმივად განახლებადია. ჩვენს ვებსაიტებზე მონაცემები წარმოდგენილია მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციის მისაღებად და არ უნდა იქნეს განხილული, როგორც სამკურნალო, კომერციული ან სხვა რჩევები. ამიტომ, შეუძლებელია ანაზღაურების მოთხოვნა  იმ  ზიანის გამო, რომელიც უშუალოდ ან არაპირდაპირი გზით არის დაკავშირებული ჩვენს ვებ – გვერდებსა და აქ წარმოდგენილ ინფორმაციასთან.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენი ვებ-გვერდი შეიცავს ან იშველიებს მესამე პირის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, ასეთი სახის ინფორმაცია არ უნდა იქნეს განხილული ჩვენს რეკომენდაციად. ჩვენ არ შეგვიძლია შევამოწმოთ ასეთი ინფორმაციის სისწორე ან სანდოობა, ასე, რომ, გასაგები მიზეზების გამო, არ შეგვიძლია პასუხისმგებლობის აღება.

პროგრამის შინაარსის, ტექსტის, გრაფიკის და ა.შ. საავტორო უფლებები დაცულია საწარმოო საკუთრების სხვა კანონებით. ჩვენ ასევე გაცნობებთ, რომ ყველა პროდუქტის სახელი და სხვა, სათანადოდ მარკირებული სახელები, ექვემდებარება სავაჭრო ნიშნის იურიდიულ დაცვას. ნებისმიერი მათგანის გამოყენება,  კოპირება, გავრცელება და დამუშავება დასაშვებია, მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს კანონითაა დასაშვები და მხოლოდ უფლებამოსილი პირისგან თანხმობის მიღების შემდეგ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, ნებისმიერ დროს შეიცვალოს ჩვენი ვებსაიტების შინაარსი.

?ხშირად დასმული კითხვები